Välkomen till

Mellab Verkstadsservice och acmaskiner.com

AC - Maskiner

Mellab är återförsäljare för Texas kvalitèts produkter genom den nordiska importören Elektropartner.

AC - Service

Mellab verkstadsservice servar och reparerar dom flesta Ac-maskiner på marknaden.

Diagnosverktyg

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av Fordonsdiagnos.

Våra produkter

AC-Maskiner

Service och reparationer på Ac-Maskiner

Hjälp med er årliga service…
Mellab verkstadsservice servar och reparerar de flesta Ac-maskiner på marknaden.
De vanligaste service/rep. görs direkt hos kund till bra priser. Vi utgår från Örebro och opererar inom en 15-20 mils radie men kan åka längre vid behov.
Vi följer de lagar och föreskrifter som vi har i Sverige vad gäller Ac-service enl. INCERT och svensk kylnorm. En Ac-maskin skall vara kontrollerad minst 1 gång per år.
Service:
-Olja, filterbyte
-Kontroll av vågar
-Kontroll av manometrar
-Kontroll av vacuumkapacitet
-Vi erbjuder även serviceavtal

AC-Förbrukning

Mellab säljer förbrukning från Italienska Errecom som har produkter i absolut världsklass.

Diagnosverktyg

Autel

Autel MaxiSYS nya 900 serie innehåller ett antal fantastiska funktioner som enastående täckning med 80+ tillverkare, fullständig diagnostik, 26 servicefunktioner, kanalkodning och programmering.

TPMS

Tire Pressure Monitoring System är ett tryckövervakningssystem för däck, Systemet ska förbättra trafiksäkerheten och minska bränsleförbrukningen. Lufttrycket har en stor påverkan på bilens köregenskaper och däckens livslängd. 

Lastbilsdiagnos